Πρόγραμμα

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο

TENTATIVE_PROGRAM_7GLF

το Πρόγραμμα θα επικαιροποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των υποβολών παρουσιάσεων αφίσας στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

 

Η μέχρι στιγμής συμμετοχή περιλαμβάνει 60 Παρουσιάσεις με συμμετοχή από  25 Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς & Βιομηχανικούς φορείς.

Γενικό Χημείο του Κράτους
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
FOOD ALLERGENS LABORATORY
ESTIA LAB IKE
Food Safety and Quality Management Department, Faculty of AgricultureUniversity of Belgrade

Faculty of Natural Sciences, University of Tirana
Perrotis College, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
U & A Unismack SA