Υποβολή Εργασιών

 

Γινεται δεκτή η υποβολή εργασιών στα παρακάτω επιστημονικά αντικείμενα

Eπιστημονικά Αντικείμενα

Αιθέρια έλαια Αναλυτικές τεχνικές
Αξιοποίηση παραπροϊόντων Ασφάλεια και ποιότητα
Ελαιόλαδο Εξελίξεις στις τεχνολογίες λιπαρών
Εφαρμογές βιοτεχνολογίας Λειτουργικά συστατικά
Λίπη, έλαια και διατροφή Μεταβολισμός και βιολογική δράση Λιπιδίων
Μη εδώδιμες εφαρμογές Οξείδωση λιπαρών-Αντιοξειδωτικά

Η υποβολή εργασιών γίνεται μέσω της παρακάτω φόρμας

participationform_2017

η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail:

info@greeklipidforum.gr

7glf@teithe.gr

 

Οδηγιες Παρουσιάσεων
Α. Προφορικές Παρουσιάσεις:
Η διάρκεια της παρουσίασης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λεπτα.

Β. Αναρτημένες Παρουσιάσεις (Posters)
Το μέγεθος του κάθε poster θα πρέπει να είναι έως 80 εκ. πλάτος x 100 εκ. ύψος.

 

 

Advertisement