Χρήσιμες Ημερομηνίες

 

Υποβολή περιλήψεων 12 Ιουλίου 2017
Ειδοποίηση αποδοχής περιλήψεων 28 Ιουλίου 2017
Τελικό πρόγραμμα Παρουσιάσεων 15 Σεπτεμβρίου 2017
 ΝΕΟ!!! Last minute posters!!!!

Για όσους δεν πρόλαβαν την προθεσμία στις 12 Ιουλίου, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής γίνονται δεκτές υποβολές παρουσιάσεων υπό μορφή αφίσας.

 

 

 

 5 Σεπτεμβρίου

 

 

 

 

 

 

Advertisement