Επιτροπές Συνεδρίου

 

 

Επιστημονική Επιτροπή:

Γ. Αγγελής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ν. Καλογερόπουλος, Τμ. Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Παν.

Δ. Γερασόπουλος, Τομ. Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχ. Γεωπονίας, ΑΠΘ

Κ. Γρηγοράκης, Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ

Π. Ζουμπουλάκης, Ινστ. Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ

Π. Καλατζής, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Γ. Μπλέκας, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ

Σ. Παπανικολάου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Π.Α.

Α. Νάσκα, Εργ. Υγιεινής, Επιδημ.& Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχ. ΕΚΠΑ και Π. Harvard

Ο. Γκορτζή, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, AΤΕΙ Θεσσαλίας

Λ. Λεοντιάδης, Eργ. Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χ. Σταμάτης, Τμ. Βιολ.Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Παν. Ιωαννίνων

Β. Σινάνογλου, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, AΤΕΙ Αθήνας

Λ. Σκαλτσούνης, Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ

Β. Τζαμτζής, Γενικό Χημείο του Κράτους

Ν. Τζιά, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημ.Μηχ. ΕΜΠ

Α.Τριχοπούλου, Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Ε. Καλογιάννη, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Φ. Ματζουρίδου, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Α. Ξενάκης, Ινστ. Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, ΕΙΕ

X. Προεστός Εργ. Χημείας Τροφίμων, ΕΚΠΑ

Μ. Τσιμίδου, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Δ. Τσιμογιάννης, Εργ. Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΕΜΠ

Δ. Γεωργίου, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Σ. Εξαρχόπουλος, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 
Advertisement